Zirkonyum Nedir?

Zirkonyum Nedir? Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?

Zirkonyum Nedir?

Zirkonyum, kimyasal simgesi “Zr” olan element tablosunun 4-B grubunda yer alan metal bir element. Geçiş metalidir. Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,224’tür. Erime noktası 1855 derece iken, 4409 derecede kaynar. Grimsi beyaz, sünek bir metaldir. Isıya ve korozyona son derece dayanıklıdır. Çelikten hafif, bakırdan serttir. Yüzde 99 saf hali gevrektir.

Kristal yapısı hegzagonaldır. Havadaki azot ve oksijenle etkileşmemesi için döküm işlemlerinde özel fırınlar kullanılır. Düşük sıcaklıklarda süper iletken özelliği gösterir. Bu sebeple zirkonyum-niobyum alaşımları mıknatıs yapımında kullanılmaktadır. Zirkonyum, normal sıcaklıklarda reaktif değildir; yüksek sıcaklıklarda reaktif hale gelir. Havada ve sıvıda oksitlenerek korozyona direnç kazanır.

Doğada saf zirkonyum nadiren bulunur. Hemen hemen bütün zirkonyum cevherleri hafniyum içerir. Zirkonyum bileşikleri dağınık halde oldukça fazladır. Bakır, nikel kurşun, kalay ve çinko gibi metallerin toplamından daha fazla zirkonyum cevheri bulunduğu tahmin edilmektedir.

 

Zirkonyum Diş Kaplama Nedir?

Diş kaplamaları çoğunlukla porselen kaplama şeklinde uygulanır. Diş kaplamaları metal destekli ile metal desteksiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Daha estetik bir gülüş gereksinimi içeresinde olan hastalar için diş hekimleri de daha estetik tedavi yaklaşımları içeresindedirler. (zirkonyum diş tedavisi) Bu estetik ihtiyaçlar, diş hekimliğinde daha fazla estetik bir yaklaşım olan zirkonyum alt yapılı dişleri tedavilerinde daha sık kullanılmasını gündeme getirmektedir. Diş yapımında kullanılmakta olan ve beyaz renkli bir madde olan zirkonyum, saf mineral hali yerine zirkonya seramiği haline dönüştürülüp kullanılarak özel fırınlarda işlenmektedir. Zirkonyum diş kaplama, metal desteksiz kaplamalar grubundan olup, metal destekli kaplamalara kıyasla daha doğal bir görünüm sunar.